Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo mời thầu gói thầu: “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Thông báo mời thầu