Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo về nhu cầu mua sắm tập trung, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đợt 2 năm 2018 theo quy định

Tải tại đây