Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

TT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu

(Đồng)  

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017

Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017

 

Số 176 ngày

19/9/2017

 

Chào hàng cạnh tranh thông thường

1.168.890.000

1.162.350.000

Liên danh Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn – Công ty CP An ninh an toàn thông tin CMC

Trọn gói

60 ngày

144/QĐ-STTTT ngày 20/10/2017