Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10.

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10, như sau:

 

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu

(Đồng)  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

(Đồng)

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.

 

Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10

 

 

Số 158 ngày

23/08/2017
 

Chào hàng cạnh tranh thông thường

450.000.000

448.800.000

Công ty Cổ phần Truyền thông Lê Minh.

 

Trọn gói

45 ngày

130/QĐ-STTTT ngày 25/9/2017