Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị và lắp đặt anten cho đài truyền thanh xã.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị và lắp đặt anten cho đài truyền thanh xã Bưng Riềng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị cho đài truyền thanh xã Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc bao gồm thiết bị máy phát sóng, thiết bị mã hóa và bộ thu, antena và các thiết bị phụ trợ.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 15 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 22 tháng 9 năm 2017. (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 5.900.000 VND (Năm triệu, chín trăm nghìn đồng

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 9 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng./.