Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc Dự án công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thực hiện tập san Thông tin đối ngoại năm 2017.

   - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

   - Nội dung chính của gói thầu: In 04 màu trên giấy couche khuôn khổ 20x30, 112 trang bìa thực hiện tập san Thông tin đối ngoại năm 2017.

    - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2017. (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 7.722.000 đồng  (Bảy triệu bảy trăm hai hai nghìn đồng)

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2017.

 

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 19 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng./.