Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho đài truyền thanh xã Bông Trang huyện Xuyên Mộc bao gồm thiết bị máy phát sóng, thiết bị mã hóa và bộ thu, thiết bị và xây lắp trụ antena, thiết bị phụ trợ,

- Tên dự án: Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của CTMTQG  đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2014,

- Nguồn vốn: Nguồn kinh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 2014 của Tỉnh,

- Hình thức đầu thầu: chào hàng cạnh tranh,

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ 08h00 ngày 18/6/2014 đến trước 08h00 ngày 23/6/2014 (trong giờ hành chính),

- Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, ĐT: 0643.512227, Fax: 0643.512224,

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa,

- Thời điểm đóng thầu: 08h00 ngày 23/6/2014,

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 08h30 ngày 23/6/2014 tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa.