Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

- Tên gói thầu: Mua sắm 02 máy photocopy phục vụ hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông,

- Tên dự án: Mua sắm 02 máy photocopy phục vụ hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông,

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014,

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh,

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ 14h00 ngày 18/6/2014 đến trước 14h00 ngày 23/6/2014 (trong giờ hành chính),

- Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, ĐT: 0643.512227, Fax: 0643.512224,

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa,

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 23/6/2014,

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 ngày 23/6/2014 tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa.