Thông tin dự án, đầu tư Thông tin dự án, đầu tư

Thỏa thuận khung Mua sắm tập trung gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Gói thầu: Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về ATTT; Khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao và diễn tập về ATTT năm 2017.
Gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017
Gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc Dự án công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc Dự án công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016".
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo Gói thầu mua sắm trang thiết bị Công nghệ thông tin năm 2015 phục vụ hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo Mua sắm 02 máy photocopy phục vụ hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo Mua sắm trang thiết bị cho đài truyền thanh xã Bông Trang huyện Xuyên Mộc bao gồm thiết bị máy phát sóng, thiết bị mã hóa và bộ thu, thiết bị trụ antena, thiết bị phụ trợ