Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND Tỉnh về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phiên bản 1.0; Công văn số 5943/UBND-VP ngày 19/6/2019 của UBND Tỉnh về việc triển khai Quyết định số 829/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện kế hoạch tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. Ngày 08 tháng 8 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo An toàn thông tin mạng với chuyên đề: “Đảm bảo an toàn các Hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
Thực hiện Công văn số 103/BCĐ-VP ngày 25/7/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về việc dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền tử và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có thành viên dự kiến tham gia Tổ giúp việc, thống nhất phân định chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử theo đúng quy định.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia về triển khai IPv6 trong mạng lưới, ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg , ngày 07/6/2019, về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
Ngày 04 tháng 06 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch thúc đẩy triển khai IPv6 năm 2019 mới được Bộ TT&TT ban hành là tập trung mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G.
Hiển thị 1 - 10 of 106 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 11

Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

10 Sự kiện công nghệ thông tin và truyền...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2343276
Số người đang truy cập: 26

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật