Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Nghe Trung tâm công nghệ phần mềm trình bày giải pháp triển khai phần mềm ISO điện tử

    Thực hiện Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh BR-VT, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Tỉnh chủ trì xây dựng và triển khai thí điểm phần mềm ISO điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

   Chiều ngày 07/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì cuộc họp để nghe Trung tâm công nghệ phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ trình bày giải pháp triển khai phần mềm ISO điện tử. Tham dự cuộc họp có ông Trương Hữu Chiến - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các cơ quan: Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh và đại diện Trung tâm công nghệ phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ.

Description: D:\Nam 2019\Tin bai\anh ISO.jpg

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trương Hữu Chiến, Phó GĐ Sở TT&TT phát biểu tại cuộc họp

  Tại cuộc họp, Trung tâm công nghệ phần mềm – Trường Đại học Cần Thơ đã trình bày giải pháp triển khai phần mềm ISO điện tử như quản lý về chính sách, mục tiêu chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý thông tin của CBCC, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản, xây dựng chương trình và đánh giá nội bộ, quy trình xem xét của lãnh đạo và quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

  Ngoài ra, Trung tâm công nghệ phần mềm còn giới thiệu giải pháp về kết nối các phần mềm như Cổng dịch vụ công trực tuyến, Một cửa điện tử và Quản lý văn bản và điều hành./.

Hoài Nam


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693307
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển