Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Kiểm tra Cải Cách Hành Chính tại Sở Giao Thông-Vận Tải

 

Ngày 26/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia cùng đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Giao thông - Vận tải theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở GT-VT

Tại buổi làm việc, Ông Trương Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Đoàn tiến hành kiểm tra tại lĩnh vực mà đơn vị mình đang phụ trách. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Giao thông - Vận tải. Qua buổi kiểm tra, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Giao thông - Vận tải đạt được các kết quả như: đã ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Thư điện tử công vụ đã được cấp đầy đủ cho các CBCC và đã đưa vào sử dụng; Về trang Thông tin điện tử của đơn vị cũng đáp ứng về lượng tin, bài và các chuyên mục theo quy định; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và trang Dịch vụ công của tỉnh. Tính đến thời điểm kiểm tra, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng hạn đạt 100%. Việc sử dụng chữ ký số - chứng thư số trong phát hành văn bản của đơn vị còn hạn chế./

                                                                                                        HOÀI NAM


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693360
Số người đang truy cập: 12

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển