Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 về điều chỉnh, bổ sung một số điều của QĐ 1771

Căn cứ Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND Tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.        

Ngày 06/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm triển khai quyết định nêu trên. Tham dự cuộc họp gồm: đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Tỉnh, BQL các khu công nghiệp Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo tóm tắt sự cần thiết xây dựng, ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 và qua ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung như sau: các cơ quan, doanh nghiệp triển khai kịp thời, hiệu quả Công văn số 1653/STTTT-VTCNTT ngày 26/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông như: cống, bể, nhà trạm, cột ăngten; xây dựng kế hoạch chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi, thu hồi cáp không còn nhu cầu sử dụng; tăng cường kiểm tra xử lý hạ tầng mạng ngoại vi không đảm bảo mỹ quan đô thị;....

(Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 và Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 được đăng tải trên website tại địa chỉ http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat)

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856436
Số người đang truy cập: 17

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển