Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Thực hiện Công văn số 13735/UBND-VP ngày 31/12/2019 của UBND Tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 93/BTTTT-BC ngày 09/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 57/STTTT-VTCNTT ngày 14/01/2020 và Công văn số 49/STTTT-VTCNTT ngày 13/01/2020 gửi đến các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đề nghị xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý và các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020.

Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát kịp thời các loại bưu phẩm, bưu kiện, ấn phẩm, công văn chỉ đạo, điều hành,.. của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác dịch vụ bưu chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính để thực hiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Thường xuyên rà soát, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị, đường truyền; bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo hạ tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông (cố định, internet, di động, vệ tinh) hoạt động tốt; tăng lưu lượng, cấu hình trạm BTS; chuẩn bị, duy trì sẵn sàng các lực lượng, phương tiện ứng cứu thông tin liên lạc khi có yêu cầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, internet để thực hiện phát tán thông tin xấu, độc trên mạng, gây mất an toàn thông tin mạng;…

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856294
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển