Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Kế hoạch tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT giai đoạn 2013-2020

Nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trên địa bàn Tỉnh.

 

Điểm phục vụ sách, báo tại Bưu điện-Văn hóa xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

Ngày 15/01/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 03/KH-STTTT về tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2013-2020. Theo kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo một số nội dung như: công tác xây dựng, ban hành các văn bản về quản lý hoạt động phục vụ sách, báo; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các điểm Bưu điện-văn hóa xã, tần suất luân chuyển, nội dung sách, báo (dành cho các đối tượng), đáp ứng với nhu cầu đọc của người dân, nhận thức của người dân, tình trạng mất sách, báo, cơ chế hỗ trợ (phụ cấp thêm) cho nhân viên phụ trách, các hạn chế, đề xuất, kiến nghị, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, rà soát hoàn chỉnh báo cáo phục vụ hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

                                                                                      ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856349
Số người đang truy cập: 17

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển