Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Bà Rịa-Vũng Tàu hướng tới xây dựng đô thị thông minh

     Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  đã ban hành Nghị quyết thông qua "Đề án phát triển đô thị  thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020 - 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

     Theo đó, Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia ra làm hai giai đoạn chính. Trong giai đoạn 2020-2022, hoàn thành việc xây dựng các cơ sở pháp lý và triển khai thí điểm trong 7 lĩnh vực gồm: Thông tin và truyền thông, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Du lịch, Giao thông vận tải, Công an và một địa phương là thành phố Vũng Tàu. Định hướng đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng ĐTTM của tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý điều hành và các ứng dụng thông minh phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và du khách; Chuyển quản lý đô thị từ truyền thống sang quản lý trên dữ liệu số. Tầm nhìn đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu tiệm cận được với các đô thị thông minh trong khu vực và trên thế giới dựa trên 6 lĩnh vực chủ yếu: Nền kinh tế thông minh; Quản trị thông minh; Môi trường thông minh; Giao thông thông minh; Cư dân thông minh; Cuộc sống văn minh và một số lĩnh vực khác.

                                         

    Để triển khai hiệu quả Đề án này, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là:

   1.Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về các kế hoạch, nội dung thực hiện Đề án phát triển ĐTTM, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

   2. Xây dựng , ban hành cơ chế chính sách, các quy định đồng bộ, quy trình thống nhất trong việc sử dụng các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành, các quy chế phối hợp, chương trình hợp tác; Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong việc đầu tư, triển khai các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước, của cộng đồng;Xây dựng chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT trong cơ quan nhà nước, nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm bảo đáp ứng trong quá trình khai thác, vận hành, bảo vệ hệ thống CNTT trong ĐTTM.

3. Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực:Ưu tiên bố trí nhân lực vận hành, quản trị, phân tích dữ liệu cho trung tâm điều hành ĐTTM, các cơ quan trọng yếu; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập cho cán bộ, công chức về kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh thông tin; Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT; Đào tạo cán bộ lãnh đạo CNTT (CIO) ; Triển khai các chương trình đào tạo công dân điện tử phù hợp với từng mức độ, từng địa phương đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng các ứng dụng thông minh, dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp.

   4. Giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn: Ưu tiên lựa chọn, đầu tư công nghệ hiện đại, phù hợp để triển khai đô thị thông minh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, hiện thực ảo và nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ về phần mềm phù hợp với các định hướng phát triển thành phố thông minh; Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT theo hướng công nghệ hiện đại, băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu triển khai dịch vụ, ứng dụng CNTT và truyền thôn

   5. Giải pháp về tài chính: huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau; Huy động sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn xã hội hóa và từ các nguồn khác; Khuyến khích các hình thức thuê dịch vụ, hợp tác công tư để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT xây dựng ĐTTM.

   6. An toàn, an ninh thông tin: Tăng cường quản lý các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin ; ngăn chặn, phòng chống và khắc phục nhanh các cuộc tấn công vào hệ thống; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thường xuyên tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

   7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: xây dựng Chính quyền điện tử, nhằm cải tiến quy trình quản lý điều hành; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thông minh cho người dân, doanh nghiệp như: dịch vụ hành chính công, đào tạo từ xa (e-learning), học liệu điện tử (e-library), kết nối nhà trường - gia đình, chính quyền - công dân, bệnh nhân - thầy thuốc…; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo định hướng phát triển ĐTTM trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực: thông tin và truyền thông, giáo dục, y tế, du lịch, tài nguyên và môi trường, giao thông, an ninh trật tự.

   8. Tăng cường hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết: đẩy mạnh hợp tác quốc tế về CNTT, thu hút đầu tư của các tập đoàn mạnh về CNTT từ các nước có quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh; tổ chức liên kết hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các hãng CNTT-TT có uy tín ở trong và ngoài nước để đào tạo chuyên gia về CNTT-TT;  thiết lập quan hệ, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt, chia sẻ thông tin và tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong nước và quốc tế, các công ty đa quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, các trung tâm tư vấn, các chuyên gia, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng và phát triển ĐTTM./.

                                                                                                                                                VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856421
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển