Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Họp thống nhất quy chế phối hợp tiếp nhận thông tin và xử lý, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông

Căn cứ Công văn số 1241/STTTT-VTCNTT ngày 13/9/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về thống nhất triển khai giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng các tuyến cáp treo chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi.

Sáng ngày 25/10/2019 ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp với đại diện Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tóm tắt tình hình xử lý, khắc phục các tuyến cáp viễn thông đang treo của các doanh nghiệp trong thời gian qua và sự cần thiết xây dựng, ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận thông tin và xử lý, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn Tỉnh như: nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận thông tin và xử lý, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm tra, xử lý tình trạng cáp viễn thông đang treo bị chùng, võng ảnh hưởng đến an toàn cho người dân tham gia giao thông, mỹ quan đô thị.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trương Hữu Chiến- Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp

Qua ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận một số nội dung như: trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh bản dự thảo quy chế và ban hành trong thời gian tới; các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả quy chế phối hợp tiếp nhận thông tin và xử lý, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn Tỉnh (sau khi ban hành và có hiệu lực) để các quy định của quy chế này có tính khả thi trong quá trình áp dụng;....

  ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856413
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển