Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Kế hoạch sơ kết 10 năm triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành về thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 08/3/2008 của UBND tỉnh

            Nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT-CA-QS ngày 02/6/2008 của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, BCH Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp, sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet.

         Ngày 02/5/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 26/KH-STTTT về sơ kết 10 năm triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT-CA-QS ngày 02/6/2008 của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, BCH Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 08/3/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan báo cáo một số nội dung như: tình hình triển khai, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; tham mưu xây dựng, ban hành các công văn có liên quan về đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong cung cấp, sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet; xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin của các doanh nghiệp; đánh giá kết quả triển khai, thực hiện;.....

           Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, rà soát hoàn chỉnh báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Thông tin và Truyền thông.

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693169
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển