Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai kế hoạch của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai

              Ngày 19/4/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 49/KH-BCH ngày 19/4/2019 về tổ chức tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019. Kế hoạch bao gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu; chủ đề, thời gian, phạm vi; hoạt động truyền thông, tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện các biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình PCTT&TKCN; phân công trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

              Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ tốt công tác chỉ huy, điều hành PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 27/KH-STTTT ngày 08/5/2019 về kiểm tra công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 tại BCH PCTT&TKCN của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban chỉ huy PCLB&TKCN của các doanh nghiệp theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản khác có liên quan (văn bản của trung ương, địa phương,…); tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2018 của từng doanh nghiệp; rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó cụ thể về PCTT&TKCN của các doanh nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình thực tế; các phương án, giải pháp kỹ thuật đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN của các cơ quan trung ương, địa phương;…

                Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, rà soát, báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693385
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển