Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

  Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. Nghị định này quy định trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, tần suất, thời lượng phát tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm, phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam;….Các cấp độ rủi ro thiên tai và mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai được quy định cụ thể: cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai); mạng viễn thông cố định, di động mặt đất, vệ tinh, phát thanh, truyền hình, mạng bưu chính công cộng,..

  Trên cơ sở các quy định nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 291/STTTT-VTCNTT ngày 04/3/2019 về triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai đến các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông biết, triển khai, thực hiện rà soát, kiện toàn BCH PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong BCH PCTT&TKCN; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án PCTT&TKCN của ngành mình cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693187
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển