Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Quản lý, phát triển các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về quản lý, phát triển trạm BTS trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có nội dung sóng điện từ của trạm BTS và sức khỏe con người, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các công văn số 297/STTTT-VTCNTT ngày 04/3/2019, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài Truyền thanh, UBND các xã, phường, thị trấn bố trí thời lượng phù hợp và sử dụng bản tin tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến hoạt động của trạm BTS do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp để đưa lên hệ thống các đài truyền thanh trên địa bàn quản lý.

  Nội dung bản tin tuyên truyền, phổ biến bao gồm: trên thế giới, mối quan hệ giữa sóng điện từ của trạm BTS và sức khỏe con người đã được nghiên cứu từ lâu, qua tổng hợp các kết quả nghiên cứu và đánh giá cũng như khuyến nghị liên quan ảnh hưởng của trạm BTS đến sức khỏe con người trong các báo cáo của tổ chức độc lập nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác, Tổ chức Y tế thê giới (WHO) kết luận là chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm BTS có thể gây ảnh hưởng có hại cho con người.

  Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 về quản lý an toàn trong bức xạ tần số radio đối với các trạm BTS của Bộ Khoa học và Công nghệ và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2010/BTTTT về trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng-phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ, trong đó xác định rõ giới hạn an toàn bức xạ điện từ theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005.

  Ngoài ra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Theo đó để đưa trạm BTS đi vào hoạt động, các doanh nghiệp viễn thông phải tuân thủ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng.

  Như vậy, với các cơ sở khoa học từ Tổ chức Y tế thê giới, theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và biện pháp quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, có thể khẳng định rằng các trạm BTS đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trường theo quy định.

  Trong thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin liên quan đến các cơ sở khoa học từ Tổ chức Y tế thế giới./.

                                                                                                          ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693218
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển