Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

      Sáng ngày  08/01/2018  Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.  Dự Hội nghị có Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty BĐVN ; Ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và lãnh đạo các Sở, ngành của Tỉnh.

                Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐVN phát biểu tại hội nghị

     Trong năm 2017, Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu đã không ngừng nổ lực phát triển kinh doanh tạo bước đột phá trong việc phát triển dịch vụ hành chính công, chuẩn hóa việc tham gia cung cấp giải pháp cho thương mại điện tử, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của mạng lưới trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường nông thôn,  đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tổng Công ty BĐVN giao, ra mắt nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tổng doanh thu đạt 169 tỷ 570 triệu đồng, đạt 113,8% so với kế hoạch và tăng 24.05% so với năm 2016, nộp ngân sách 6 tỷ 713 triệu đồng. Hiện nay bưu điện tỉnh có 117 điểm phục vụ bưu chính gồm 1 bưu cục cấp 1, 7 bưu cục cấp 2, 38 bưu cục cấp 3, 26 điểm BĐ VHX, 2 đại lý bưu điện, 34 thùng thư công cộng và 9 bưu cục phát.

     Hoạt động của mạng bưu chính công cộng, cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, triển khai dịch vụ hành chính công đã góp phần vào mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và phục vụ tốt công tác chỉ đạo của Đảng, chính quyền, nhu cầu người dân trên địa bàn toàn tỉnh. So với năm 2016, tốc độ tăng trưởng doanh thu 3 nhóm dịch vụ vượt chỉ tiêu gồm : nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát vượt 26,7%, dịch vụ tài chính bưu chính vượt 26,82%, phân phối truyền thông vượt 20,92%.

     Về phương hướng kinh doanh năm 2018, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu  kế hoạch SXKD của Tổng công ty giao. Mục tiêu tổng doanh thu kế hoạch là 216,85 tỷ đồng . Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận 01 cửa của cơ quan chính quyền các cấp, để người dân thuận lợi đến giao dịch; tuyên truyền và lựa chọn các thủ tục hành chính có phát sinh lớn để xúc tiến, tổ chức cung cấp dịch vụ trước; chủ động cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, an sinh xã hội, phát hành báo chí…

                                   

                                                     Nhân viên bưu điện kiểm tra đóng gói bưu kiện (ảnh minh họa)

    Phát biểu tại Hội nghị Ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh về kết quả thực hiện doanh thu, cung cấp dịch vụ của Bưu điện tỉnh đã góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội tỉnh. Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Ông đề nghị Bưu điện tỉnh cần bám sát định hướng kinh doanh của Tổng công ty để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm; Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và công đoàn phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch ; Quyết liệt triển khai thực hiện QĐ số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ưu tiên các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn quản lý.

                  

                                           Nhân viên Bưu điện tiếp nhận cấp đổi giấy phép lài xe (ảnh minh họa)

      Triển khai thực hiện cung cấp sản phẩm đa dịch vụ tại điểm BĐVHX để thúc đẩy cung ứng các dịch vụ của bưu điện tại các khu vực nông thôn nhằm thực hiện chủ trương bao phủ địa bàn tại các khu vực, địa bàn quản lý và góp phần thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

       Nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng kinh doanh , tiếp cận thị trường, đổi mới phong cách phục vụ, đổi mới, cải tiến qui trình làm việc, sắp xếp điều chỉnh bộ máy, nhân sự, đảm bảo nâng cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong CB CNVC nhận thức yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

       Quan tâm, chăm lo giải quyết việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng về các tệ nạn XH khác; Cử cán bộ, người lao động tham gia tập huấn các chương trình đào tạo của TCT để nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động, đặc biệt là các kỹ năng mềm.

       Tăng cường công tác đảm bảo an toàn , an ninh trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, thực hiện tốt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng dịch vụ;  tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ; Tăng cường quản lý tài chính an toàn về dòng tiền, về con người…

     Tại Hội nghị các đơn vị sản xuất trực thuộc Bưu điện tỉnh đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018./.

                                                                                                                              TRÀ QUẾ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3693156
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển