Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

                            

Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

Ngày 23/11/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT về quy định việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số.

Thông tư này có 14 Điều, 4 chương và phụ lục kèm theo, bao gồm: cơ sở pháp lý; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các quy định chung; thực hiện chuyển mạng; từ chối chuyển mạng; hủy chuyển mạng; quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đi; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đến; quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất; tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể việc áp dụng đối với các doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ điện thoại cố định (nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế), các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; việc thuê bao di động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất này trở thành thuê bao di động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất khác và giữ nguyên số (bao gồm mã mạng và số thuê bao); các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất có trách nhiệm thống nhất, công bố, niêm yết công khai, áp dụng chung mức cước và các điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển mạng;..

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2018 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

Phòng BCVT

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1583057
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật