Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

    Chiều ngày 12/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Ông Trần Đình Khoa – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh ( BCĐ 412)  đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

    Tham dự Hội nghị còn có Ông Lê Minh Trí, Phó Chánh văn phòng Bộ TT&TT, Trưởng đại diện Bộ TT&TT khu vực phía Nam, Ban lãnh đạo sở TT&TT, đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đại diện các doanh nghiệp bưu chính , viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh , cùng lãnh đạo các phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố 

Ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,

Trưởng Ban chỉ đạo phát triển và ứng dụng CNTT phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

     Năm 2017, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông, việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực cơ bản hoàn thành, công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông của tỉnh được tăng cường. Năm 2017 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành tại địa phương. 

   Các cơ quan báo chí - truyền thông của tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đáp ứng nhu cầu thông tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực, góp phần quan trọng trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và địa phương. 

      Hoạt động bưu chính, viễn thông được duy trì, phát triển, mang lại nhiều lợi ích, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sự hưởng thụ của người dân; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin phục vụ các dịp lễ, tết, phòng chống lụt bão,... 

     Công tác phát triển, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành trong cơ quan nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, kết quả được phản ánh qua các chỉ số xếp hạng của tỉnh.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin và truyền thông còn một số tồn tại cần khắc phục như: Các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa khai thác, sử dụng một cách hiệu quả, triệt để. Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 tuy đã có cải thiện, song số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến chưa nhiều. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chuyên môn cao trong các cơ quan, đơn vị chất lượng còn hạn chế. Đặc biệt thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao.Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thông tin truyền thông của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế; một số cơ sở kinh doanh còn tái phạm mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở.

       Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông còn hạn chế, nhất là tuyên truyền phố biến về hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm; công tác kiểm tra của phòng Văn hóa - Thông tin một số địa phương hiệu quả chưa cao.Bên cạnh đó, công tác thông tin và truyền thông của tỉnh còn gặp một số khó khăn: Công tác báo cáo thống kê của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông vẫn chưa đầy đủ, chưa kịp thời, nhiều báo cáo mang nặng tính hình thức, chưa đúng nội dung. Gây khó khăn trong việc tổng hợp các số liệu phục vụ công tác thống kê, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.Các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện; Nguồn nhân lực an toàn thông tin hiện nay còn thiếu. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn thông tin dẫn đến không phát hiện ra những nguy cơ, lỗ hổng, mã độc tiềm ẩn sẵn trong hệ thống từ trước.

       Năm 2018, Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực:

      Triển khai hoạt động công tác thông tin đối ngoại: Thực hiện ấn phẩm thông tin đối ngoại; Thực hiện biên tập, in ấn tập gấp tuyên truyền biển đảo; tập huấn công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biển, đảo; Thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại trên kênh truyền hình quốc tế (VTV4 và VTC 10);  Tham mưu thực hiện tốt việc đưa thông tin về cơ sở theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

      Triển khai , đôn đốc việc xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Phối hợp với Điện lực,  UBND các huyện/thành phố và các Sở ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện việc chỉnh trang, gọn hóa mạng cáp treo trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hạ tầng KTVTTĐ của tỉnh;

     Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, thúc đẩy việc CCHC. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hạ tầng Trung tâm dữ liệu theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ cho việc lưu trữ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Tỉnh , đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh và  hiện đại hóa nền hành chính.Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, kiến trúc Chính quyền điện tử và hạ tầng nền tảng kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; Xây dựng, triển khai nhân rộng các hệ thống  thông tin dùng chung trên toàn tỉnh (Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ hành chính công, hệ thống thư điện tử của tỉnh, cổng TTĐT,...); Số hóa, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử; Tập trung đẩy mạnh việc triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống một cửa liên thông điện tử đến cấp xã; tiếp tục lựa chọn, công bố công khai danh mục TTHC áp dụng phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và việc triển khai nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến người dân, doanh nghiệp;  Xây dựng Đề án Đô thị thông minh tỉnh và các điều kiện cho triển khai đô thị thông minh, tập trung trên các lĩnh vực du lịch thông minh, y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường và giao thông thông minh,..

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ Tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Đình Khoa đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành TT&TT tỉnh nhà trong năm qua. Bước sang năm 2018,  PCT Thường trực HĐND tỉnh  yêu cầu ngành TT&TT cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin - báo chí, xuất bản và truyền thông, cụ thể, tăng cường , đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý thông tin trên báo chí, hệ thống báo điện tử, mạng xã hội. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Chú trọng an ninh mạng, an toàn t hông tin, xâydựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, về bảo mật, an toàn thông tin. Sớm tham mưu xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thông qua Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong quý 2/2018.

                             

Lãnh đạo Sở tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác phối hợp ngành thông tin truyền thông

 

    Nhân dịp này, có 14 tập thể và 37 cá nhân thuộc Sở TT&TT, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị phối hợp có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 đã được tuyên dương nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông./.

                                                                                                              XUÂN HƯƠNG

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1771687
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật