Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Kết quả triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Kết quả triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

      

Nhân viên đang vận hành tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

        Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và các quy định khác có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/02/2016 về việc triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

     Qua thời gian triển khai, đến nay tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất theo đúng lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, đảm bảo công tác triển khai đồng bộ, hiệu quả,...và đạt được một số kết quả:

     - Công tác thông tin tuyên truyền: thực hiện thông tin tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các công văn có liên quan; nội dung tuyên truyền đa dạng, phòng phú như lợi ích khi chuyển đổi số hóa, thông tin về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn Tỉnh,...

        - Công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất: hiện nay công tác lắp đặt, bàn giao thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn một số hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được lắp đặt thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất, với nhiều nguyên nhân khác nhau như: hộ không thu được sóng truyền hình số mặt đất do nằm trong vùng lõm sóng truyền hình số mặt đất,…Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm chỉ đạo các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng toàn quốc và khu vực tăng cường triển khai các trạm phát sóng số mặt đất nâng cao vùng phủ sóng từng bước xóa các vòng lõm không thu được sóng truyền hình số mặt đất; sớm có kế hoạch hỗ trợ thiết bị đầu thu vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia tại các vùng lõm trên địa bàn Tỉnh.

     - Công tác kiểm tra, giám sát: Trong và sau thời gian triển khai công tác lắp đặt, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đoàn kiểm tra của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích-Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra thực tế việc lắp đặt, bàn giao đầu thu truyền hình số mặt đất cho 35 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu trên địa bàn Tỉnh. Qua kết quả kiểm tra thực tế cho thấy: các hộ gia đình này đều nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất; thiết bị được bàn giao đầy đủ, đúng chủng loại (DVB-T2 iGate T203-HD, ăngten Dunals, cáp nối RG6 Taesung); chất lượng tín hiệu thu tốt, số lượng kênh chương trình thu được từ 9 kênh trở lên (VTV1, QPVN, BRT,..).

    - Tổ chức, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng: Đài Phát thanh-Truyền hình Tỉnh tiếp tục sắp xếp lại nhân lực của bộ phận truyền dẫn, phát sóng; đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của Đài và phù hợp với lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng; đổi mới, nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình truyền hình có nội dung phong phú, chất lượng với hình thức đa dạng, sinh động, hấp dẫn khán giả, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.

     - Hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất: Đài Phát thanh-Truyền hình Tỉnh phối hợp với Công ty TNHH truyền hình kỹ thuật số Miền Nam SDTV xây dựng, phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả đảm bảo không làm gián đoạn các kênh chương trình truyền hình của Đài đang phát sóng trong quá trình triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại huyện Châu Đức, huyện Côn Đảo, thành phố Bà Rịa. 

                                                                                                                                          PHÒNG BCVT

 

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 19/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành...
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1583094
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật