Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Năm 2016, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động viễn thông

Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh BR-VT vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí, tuyên truyền và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, nhằm phát triển thị trường hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và bảo đảm an toàn thông tin.
 

 
Toàn cảnh hội nghị.

Song song đó, Sở tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp tỉnh; Xây dựng khung Chính phủ điện tử tỉnh BR-VT; Đẩy mạnh các phong trào thi đua với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, Sở Thông tin- Truyền thông thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản pháp lý thúc đẩy ngành phát triển, hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và nhà nước. Năm 2015, Sở Thông tin- Truyền thông đã tổ chức thành công cuộc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, Sở đã bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính các cấp…


 (Nguồn: brt.vn)


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856236
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển